Panasonic

Flere typer varmepumper


Statistikken viser også, at de seneste års stigning i antallet af mindre huse med fjernvarme som eneste opvarmningskilde aftog i 2007.

Det gennemsnitlige energiforbrug i mindre huse aftog i 2007 sammenlignet med 2006. Sammenlagt anvendte de mindre huse 13,5 TWh el til opvarmning og varmt vand (inklusive den el, der bruges sammen med andre opvarmningsmidler). - Tendensen er, at energiforbruget til opvarmning aftager, blandt andet fordi der installeres varmepumper i flere mindre huse.

Kilde: SVEP

garantier >

Driftsikre varmepumper

produkter >