Hela vitsen med en värmepump är att den förflyttar värmeenergi från en plats till en annan. Vintertid körs vanligtvis en värmepump i läget HEAT vilket innebär att värmepumpen tar värmeenergi ur utomhusluften och förflyttar den in i huset. Värmeenergin avlämnas sedan till inomhusluften via en fläkt.