Hur långt ner i temperatur fungerar en luftvärmepump?

Om våra modeller kan man generellt säga att de fungerar ner till åtminstone -15 °C. Att använda anläggningen när det blir kallare än så är inte lönsamt av den enkla anledningen att det finns så lite värmeenergi i utomhusluften att verkningsgraden blir låg och slitaget förhållandevis högt. Undantaget från dessa generella riktlinjer är våra Nordenmodeller NE9GKE, NE12GKE, HE9GKE och HE12GKE som av Panasonic garanteras fungera ner till -20°C.

Vårt bästa tips är att använda värmepumpen med sans och balans. Stäng av den när det blir för kallt och den går på höga varv hela tiden – det tjänar du på i längden!

Stora på luftvärmepumpar

LMG är en ledande leverantör och distributör av luftvärmepumpar från Panasonic Nordic, Toshiba, Mitsubishi, ARGO och Technibel i Sverige – kontakta oss >

Driftsäkra värmepumpar

Vilken luftvärmepump passar just dina behov? Fyll enkelt i vårt lilla formulär så kontaktar vi dig – intresseanmälan >

Spara pengar under vår och sommar!

En luftvärmepump kan minska elkonsumtionen med drygt 70% – Studie >