Det beror på vilken modell du väljer. Det allra vanligaste är att filtren behöver göras rena en eller ett par gånger i månaden. Det tror vi de flesta gärna tar sig tid att göra, särskilt som man får betalt för det i form av besparingen!

Vi rekommenderar också en underhållsservice med driftskontroll och mer avancerad rengöring efter tre års användning och därefter med jämna mellanrum. En underhållsservice utförd av ett ackrediterat kylföretag säkerställer att värmepumpen fungerar som den ska och förlänger värmepumpens livslängd.