Det går inte att ge några exakta svar på detta då det beror på så många faktorer. Låt oss börja med att konstatera att luftvärmepumpen är ett komplement, d.v.s. du kan aldrig helt ersätta ditt befintliga uppvärmningssystem med en luftvärmepump.

Däremot kan du, om huset har en öppen planlösning och värmepumpen är rätt dimensionerad och placerad, värma större delen av ditt hus under större delen av året. Man kan i dessa fall räkna med att värmebehovet till ca. 80-90% täcks av luftvärmepumpen.