Vad är COP?

COP, eller verkningsgrad, är ett värde som illustrerar förhållandet mellan tillförd och avgiven effekt under givna förhållanden. COP mäts vid 7°C utomhustemperatur och 20°C inomhustemperatur. Ju högre siffra, desto bättre verkningsgrad. Tänk på att mätningen görs vid en förhållandevis hög utomhustemperatur och att en värmepump som har bra verkningsgrad vid 7°C kan ha sämre verkningsgrad än andra modeller när det är minusgrader!

 

SCOP-värde

Är COP-värde fast om ser på hela året. Dessutom tittar man på olika klimatzoner, för att få mer rättvisande siffror. Det handlar alltså om hur mycket energi (värme) en värmepump producerar i genomsnitt under ett år, jämfört med vad den gör av med (el). I de tekniska specifikationerna för värmepumpar, som säljs i Sverige, SKALL SCOP-värdet för norra Europa – den klimatzon Sverige befinner sig i anges. Europa tog fram SCOP-värdet, eftersom värmepumpstillverkarna var så fokuserade på att få det bästa COP-värdet, trots att det inte sa så mycket om effektivitet när det blir kallt.

 

Stora på luftvärmepumpar

LMG är en ledande leverantör och distributör av luftvärmepumpar från Panasonic Nordic, Toshiba, Mitsubishi, ARGO och Technibel i Sverige – kontakta oss >

Driftsäkra värmepumpar

Vilken luftvärmepump passar just dina behov? Fyll enkelt i vårt lilla formulär så kontaktar vi dig – intresseanmälan >

Spara pengar under vår och sommar!

En luftvärmepump kan minska elkonsumtionen med drygt 70% – Studie >