Vad betyder P-certifiering?

P-certifieringen, eller P-märket, utfärdas av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut till produkter som uppfyller alla krav inom produktområdet. Läs mer om P-märkning på SP:s hemsida.