Vi rekommenderar att man använder en värmekabel för att säkerställa att utomhusdelens bottentråg hålls isfritt så att kondensen kan rinna ner efter avfrostningscyklerna. Därför skickar vi alltid med värmekabel med tillhörande termostat när våra återförsäljare beställer en värmepump av oss.

Undantaget är återigen NE9GKE, NE12GKE, HE9GKE och HE12GKE som har en unik bottenkonstruktion där kondensen rinner ner genom en lång slits i bottentråget.