man kan hitta flera luftvärmepumpar/klimatanläggningar som inte är anpassade för vårt Nordiska klimat eller den typ av användning vi har här i Norden och Sverige. Vi ber därför våra kunder att vid köp kontrollera att den produkt ni har för avsikt att köpa är tillverkad för nordiskt användningssätt och klimat.

Det finns två sätt att försäkra sig om att man köper en produkt med nordisk specifikation:

- Använd listan på produkter specificerade för Norden nedan och kontrollera att den värmepump ni avser köpa finns upptagen i listan. Modellbeteckningen finns på produktens högra kortsida på respektive del och på emballaget.
- Leta efter logotypen "Nordic heat pump" på utomhusdelens framsida.
- Kontakta oss för att få information om vart ni ska vända er för köp.

Följande huvudmodeller är avsedde för användning i nordiskt klimat:

Nyheter:

CS/CU-HE12PKE
CS/CU-HE9PKE

CS/CU-NE12PKE
CS/CU-NE9PKE


CS/CU-CE12PKE
CS/CU-CE9PKE

Föregående modeller:CS/CU-HE12NKE
CS/CU-HE9NKE

CS/CU-NE12NKE
CS/CU-NE9NKE

CS/CU-XE12NKE-5
CS/CU-XE9NKE-5

CS/CU-CE12NKE
CS/CU-CE9NKECS/CU-HE12LKE
CS/CU-HE9LKE

CS/CU-NE12MKE
CS/CU-NE9MKE

CS/CU-XE12LKE-5
CS/CU-XE9LKE-5

CS/CU-CE12LKE
CS/CU-CE9LKE

CS/CU-HE9JKE
CS/CU-HE12JKE

CS/CU-NE12JKE
CS/CU-NE9JKE

CS/CU-NE12LKE
CS/CU-NE9JLKE

CS/CU-XE12JKE-5
CS/CU-XE9JKE-5

CS/CU-CE9JKE
CS/CU-CE12JKE

CS/CU-E9GFE-2
CS/CU-E12GFE-2

Suffixen "-5" för XE-modellerna är det som anger att de är avsedda för användning i Norden. Det finns en motsvarande modellserie som säljs utanför Norden med suffixen "-3". Dessa modeller parallellimporteras och är inte avsedda för drift i nordiskt klimat.

Suffixen "-2" för E9GFE/E12GFE är det som anger att de är avsedda för användning i Norden.

OBSERVERA
Snarlika modeller, men ej anpassade för drift i Nordiska klimat förekommer med stor utsträckning på marknaden. Modeller som marknadsföres som nordenmodeller är t.ex:

CS/CU-E9NKE-3
CS/CU-E12NKE-3

CS/CU-E9MKE-3
CS/CU-E12MKE-3

CS/CU-XE9NKE-3 CS/CU-XE12NKE-3CS/CU-XE9MKE-3 CS/CU-XE12MKE-3

CS/CU-E9JKE-3
CS/CU-E12JKE-3

CS/CU-E9LKE-3
CS/CU-E12LKE-3

CS/CU-XE9JKE-3
CS/CU-XE12JKE-3

CS/CU-XE9LKE-3
CS/CU-XE12LKE-3

CS/CU-RE9JKX
CS/CU-RE12JKX

Dessa har ett begränsat användningsområde i Nordiskt klimat.<---  Tillbaka till föregående sida